Skip to main content

GLOBE ADVOKATER

SPECIALER

Familiesammenføring

Vores solide erfaring og specialistviden har hjulpet utallige familier med at opnå succesfuld familiesammenføring i Danmark. En ansøgning om familiesammenføring kan ofte være en langsommelig og besværlig proces. Vi hjælper jer med at udfylde ansøgningen korrekt, samt bistår jer med at tilvejebringe den nødvendige dokumentation. Vi varetager al kommunikation med den relevante myndighed, og følger løbende op på jeres sag. Vi rådgiver jer frem til opholdstilladelsen er opnået.

Læs mere

Arbejdstilladelse

Kontakt Globe Advokater såfremt I ønsker vejledning og rådgivning i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til Danmark. Der findes en række forskellige ordninger, der kan udløse en opholds- og arbejdstilladelse. Vi har et indgående kendskab til alle ordninger, samt et indgående kendskab til regler og praksis på området. Vi har ageret rådgiver for blandt andet flere danske erhvervsvirksomheder. Vi varetager al kommunikation med den relevante myndighed, og følger løbende op på jeres sag. Vi rådgiver jer frem til opholdstilladelsen er opnået.

Læs mere

Dansk statsborgerskab

Vi yder specialiseret advokatrådgivning og assistance i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om dansk indfødsret (statsborgerskab). Vi hjælper dig med at udfylde ansøgningen korrekt. I den forbindelse gennemgår vi sagen grundigt og sikrer os, at den fornødne dokumentation er til stede, således at ministeriet kan træffe afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Vi varetager al kommunikation med ministeriet og rådgiver dig frem til sagen er afsluttet.

Læs mere

Permanent opholdstilladelse

Vi yder specialiseret advokatrådgivning og assistance i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om permanent opholdstilladelse. Vi hjælper dig med at udfylde ansøgningen korrekt. I den forbindelse gennemgår vi sagen grundigt og sikrer os, at den fornødne dokumentation er til stede, således at Udlændingestyrelsen kan træffe afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Vi varetager al kommunikation med styrelsen og følger løbende op på din sag. Vi rådgiver dig frem til opholdstilladelsen er opnået.

Læs mere

Klagesager i Udlændingenævnet

Såfremt du har fået afslag på din ansøgning om familiesammenføring, opholds- og arbejdstilladelse, permanent opholdstilladelse eller visum, kan afgørelsen påklages til Udlændingenævnet. Inddragelse og bortfald af din opholdstilladelse kan ligeledes påklages. Vi har ført flere sager i Udlændingenævnet med succes, og kan også føre din sag. Vi har den juridiske faglige kundskab og har et indgående kendskab til praksis. Vores erfaring tilsiger, at det ikke er uden betydning at påklage en afgørelse.

Læs mere

Visum

En udlænding, der er statsborger i et visumpligtigt land og som ønsker at besøge Danmark i en kortere periode skal ansøge om visum. Et visum giver dig normalt ret til ophold i hele Schengenområdet. Antallet af ansøgninger til Danmark er stigende. Det er dog ikke alle der får et visum. Vi kender til faldgrupperne. Vi har håndteret et stort antal af sager vedrørende visum, og kan i den forbindelse yde dig specialiseret advokatrådgivning. Vi hjælper dig med at udfylde ansøgningen korrekt, samt bistår dig med at tilvejebringe den fornødne dokumentation.

Læs mere

Kontakt

Vil du høre mere?

Få kontakt til en af vores advokater, som kan hjælpe dig videre i din sag.

Adresse

Bredgade 58A, 1

1260 København K

Kontakt

T: 31410797

E: info@globeadvokater.dk

CVR: 43999648

© 2024 Globe Advokater

RING DIREKTE NU