Skip to main content

OM OS

Hvem er vi?

Om Globe Advokater

Vi er et advokatfirma, som tilbyder specialiseret advokatrådgivning til både private og virksomheder inden for alle områder af udlændingeretten. Vi er det eneste advokatfirma i Danmark, hvor advokaterne har været beskæftiget som juridiske medarbejdere i samtlige relevante kontorer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Globe Advokater er endvidere det eneste advokatfirma i Danmark, der alene har fokus på udlændingeret. Vi behandler kun udlændingeretlige sager. Det er vores DNA. Og det gør os til et af de fagligt stærkeste advokatfirmaer inden for vores fagområde.
Vi har kontor på Bredgade 58A, 1, 1260 København K. Centralt placeret i København.

Hvorfor skal Globe Advokater bistå dig?

Gennemsigtighed

Vi er ærlige og oprigtige. Vi forventningsafstemmer altid med dig vedrørende sagens mulige udfald. Vi giver dig et overblik over sagens udfordringer og muligheder. Du opnår herved realistiske forventninger til sagen.

Specialistviden opnået hos udlændingemyndighederne

Vores advokater har solid og indgående praktisk erfaring med håndtering af udlændingeretlige problemstillinger. Vores advokater har haft ansættelse hos Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingenævnet, Flygtningenævnet, og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Vi har derfor et indgående kendskab til hvad udlændingemyndighederne lægger vægt på, når de træffer delafgørelser og afgørelser. Vi kender udlændingeretten både i detaljen og i dybden. Dette er en unik egenskab, der gør, at Globe Advokater kan yde udlændingemyndighederne kompetent modspil og derved styrke din sag.

Højt fagligt niveau

Vores mangeårige teoretiske og praktiske erfaring med håndtering af udlændingeretlige sager bevirker, at vores tilgang til din sag går lidt dybere. På den måde sikrer vi, at din sag bliver løst på allerhøjeste faglige niveau

ADVOKAT

Dogus M. Özcan

Passioneret og faglig dygtig advokat med over 10 års erfaring inden for udlændingeret, menneskerettigheder, og repræsentative opgaver for Danmark i New York og i Istanbul.
Jeg har bistået og rådgivet utallige familier og virksomheder i deres møde med udlændingemyndighederne. Jeg prioriterer min integritet højt og stræber efter at yde retfærdighed for dem, jeg repræsenterer.
Min passion for at hjælpe mennesker og udfordre uretfærdighed driver mig til at arbejde grundigt og målrettet for at opnå positive resultater for mine klienter.

International erfaring

Jeg har haft ansættelse på Det Danske Generalkonsulat i New York, USA, og Det Danske Generalkonsulat i Istanbul, Tyrkiet, hvor jeg har tilegnet mig gode repræsentative egenskaber i et travlt internationalt miljø.
Jeg har repræsenteret Danmark, og ydet administrativ og praktisk bistand til danske statsborgere i USA og i Tyrkiet. Jeg har endvidere aflagt besøg i fængsler i sager, som har involveret fængslede danske statsborgere. Jeg har i den forbindelse ydet konsulær bistand, herunder sikring af efterlevelse af basale menneskerettigheder. Mine arbejdsopgaver indbefattede endvidere møder med EU-delegationen og Schengensamarbejdslandene,
samt rapportering i politiske og konsulære sager.
Jeg har desuden håndteret og truffet afgørelser i konkrete sager vedrørende ansøgninger om visum, og assisteret i sager vedrørende dansk pas.

Mine ophold i New York og i Istanbul har givet mig globale kompetencer, ligesom jeg har opnået empati og en større forståelse for andre kulturer.

Erfaring med udlændingesager

Jeg har over 11 års praktisk erfaring i håndtering af udlændingeretlige sager.
Jeg har været beskæftiget i Udlændingestyrelsen og i Flygtningenævnets sekretariat. Jeg fik under mine ansættelser et betydeligt kendskab til migrations- og asylområdet i et stærkt juridisk fagligt miljø. Et område, der jævnligt er genstand for stor politisk interesse.
Min erfaring i statsadministrationen har givet mig en dybere forståelse for de juridiske processer, der er i spil, når myndighederne træffer afgørelser.
Med min erfaring fra begge sider af bordet er jeg i stand til at give mine klienter en nuanceret og grundig rådgivning og repræsentation.
Jeg har en stærk passion for mit arbejde og besidder en bred erfaring inden for udlændingeret. Alle forhold der kan styrke din sag vil blive inddraget og forelagt for myndighederne.
Mine klienter kan være sikre på, at de er i gode trygge hænder med mig som deres advokat. Fagligt såvel menneskeligt.

STUD.JUR

Carolina Dinsen

Carolina er ansat som stud.jur., hvilket betyder, at hun bl.a. assisterer med at:
undersøge retspraksis
analysere domme truffet af Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol
udfærdige udkast til følgebreve og klagebreve
gennemgå ansøgninger, der skal indgives til udlændingemyndighederne
udfærdige partsbreve til Udlændingenævnet, Flygtningenævnet samt UIM
deltage i møder med klienter m.m.

ADVOKATFULDMÆGTIG

Cem S. Ozcan

Jeg er uddannet jurist fra Københavns Universitet, og har en stærk baggrund i statsadministrationen.
Jeg har over 11 års teoretisk og praktisk erfaring i håndtering af udlændingeretlige sager. Jeg har været beskæftiget som juridisk fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Udlændingenævnets sekretariat, og i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Juridisk fuldmægtig i SIRI

Juridisk fuldmægtig i SIRI
Jeg har under min ansættelse som juridisk fuldmægtig i SIRI blandt andet truffet afgørelser i konkrete ansøgningssager, herunder ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, som vil arbejde i Danmark.

Jeg har endvidere ydet juridisk rådgivning og vejledning til udenlandske borgere og interessenter i International Citizen Service.

Juridisk fuldmægtig i Udlændingenævnets sekretariat

Udlændingenævnet, der er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan, behandler bl.a. klager over afgørelser truffet af SIRI og Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse, familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning, samt visum.

Jeg har således på den måde også tilegnet mig et indgående kendskab til de sagstyper, der henhører under Udlændingestyrelsen, herunder reglerne om familiesammenføring og permanent opholdstilladelse.

Som juridisk fuldmægtig i Udlændingenævnets sekretariat, har jeg udarbejdet udkast til afgørelser i komplicerede klagesager, varetaget opgaver af mere generel karakter, herunder bistået Udlændingenævnets dommere, og udarbejdet bidrag til årsberetninger vedrørende Udlændingenævnets praksis.

Juridisk fuldmægtig i kontoret Indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

I min stilling i kontoret Indfødsret har jeg behandlet ansøgninger om dansk statsborgerskab.
Det er bl.a. en betingelse for at opnå dansk statsborgerskab, at en ansøger ikke må have begået visse former for kriminalitet. Jeg har været den ansvarlige juridiske fuldmægtige mhp. at vurdere en ansøgers strafbare forhold, ligesom jeg har været den ansvarlige ift. til at træffe beslutning om eventuel indgivelse af politianmeldelse til Politiet, i det tilfælde en ansøger forud for ansøgningens indgivelse har afgivet urigtige oplysninger. Jeg har i den forbindelse haft korrespondancer med Rigsadvokaten, Politiet og Anklagemyndigheden.

Jeg har endelig varetaget opgaver af mere generel karakter, herunder ministerbetjening, besvarelse af folketingsspørgsmål, betjening af Folketingets Indfødsretsudvalg, samt udarbejdelse af interne notater.
På baggrund af mine opnåede faglige kompetencer inden for udlændingeret er jeg i stand til at udføre arbejde af høj kvalitet.

Min erfaring i statsadministrationen har givet mig en uvurderlig viden. Denne viden tager jeg med mig i mit virke som advokatfuldmægtig hos Globe Advokater. Til gavn for jer klienter.

Kontakt

Vil du høre mere?

Få kontakt til en af vores advokater, som kan hjælpe dig videre i din sag.

Adresse

Bredgade 58A, 1

1260 København K

Kontakt

T: 31410797

E: info@globeadvokater.dk

CVR: 43999648

© 2024 Globe Advokater

RING DIREKTE NU