Skip to main content

Informationer og vilkår

Globe Advokater er organiseret som anpartsselskab.

Globe Advokater har klientbankkonti i Nordea

Advokaterne hos Globe Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af
Advokatsamfundet.
Alle advokater hos Globe Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning
tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Globe Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Globe Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Globe Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Globe Advokater, kan klienten klage over salærets
størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater.

Vil du høre mere?

Få kontakt til en af vores eksperter, som kan hjælpe dig videre i din sag.

Adresse

Bredgade 58A, 1

1260 København K

CVR: 43999648

Kontakt

T: +45 3141 0797

E: info@globeadvokater.dk

© 2024 Globe Advokater

RING DIREKTE NU