Skip to main content

Klage over en afgørelse truffet af udlændingemyndighederne

Over 20 års praktisk erfaring i håndtering af udlændingeretlige sager

Højt fagligt niveau og et menneskeligt ansigt. Vi er tilgængelige, effektive og altid på klientens side

Faste priser. Fuld gennemsigtighed, troværdighed og fair priser

TRIN 1

01. Gratis vurdering af sag

Vi foretager en gratis vurdering af din sag, og gennemgår afgørelsen. Vurderingen kan ske ved personligt fremmøde, skriftligt, telefonisk, eller ved et digitalt online møde. Vores solide erfaring og specialistviden har hjulpet utallige klienter med at opnå permanent opholdstilladelse.
Få en gratis vurdering

TRIN 2

02. Fremsendelse af tilbud – fast pris

Såfremt vi i fælleskab beslutter at gå videre med klagesagen, fremsender vi dig en prisoplysning på vores rådgivning, herunder hvilke opgaver rådgivningen indbefatter. Vores honorar er fastsat, hvilket gør, at du på forhånd kender dine omkostninger. Hos os får du fuld gennemsigtighed.

Få et tilbud

TRIN 3

03. Opstart af sag – med jer hele vejen

Vi hjælper dig med at indgive klagen, samt bistår med at tilvejebringe den nødvendige dokumentation. Vi varetager al kommunikation med Udlændingenævnet, og følger løbende op på sagen. Vi rådgiver dig frem til sagens afslutning.

Start en sag

Vi har mange års erfaring

Såfremt du har fået afslag på din ansøgning om familiesammenføring, opholds- og arbejdstilladelse, tidsubegrænset opholdstilladelse eller visum, kan afgørelsen påklages til Udlændingenævnet. Inddragelse og bortfald af din opholdstilladelse kan ligeledes påklages. Vores solide erfaring og specialistviden har hjulpet utallige klienter med at vinde sager i Udlændingenævnet til vores klienters fordel.

Det kan betale sig at klage

Det er værd at bemærke, at det fremgår af Udlændingenævnets årsberetning for 2022 (seneste offentliggjorte), at 38 % af familiesammenføringssagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen. Det fremgår endvidere af årsberetningen, at 50 % af sagerne vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, og at 12 % af sagerne blev omgjort. Tallene indikerer således, at det ikke er uden betydning at påklage en afgørelse truffet af udlændingemyndighederne i 1. instans.

Grundigt arbejde

Vi gennemgår sagen grundigt og sikrer os, at den fornødne dokumentation er til stede, således at Udlændingenævnet kan træffe afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Vi har ført flere sager i Udlændingenævnet med succes, og kan også føre din sag. Vi har den nødvendige juridiske faglige kundskab og har et indgående kendskab til Udlændingenævnets praksis.

Vi er med hele vejen

Vi varetager al kommunikation med Udlændingenævnet, og følger løbende op på sagen. Vi rådgiver dig frem til sagens afslutning. På baggrund af vores specialistviden og erfaring er vi i stand til at levere en overbevisende argumentation. En argumentation, der vil styrke din sag.

Priser

Klagesag – Udlændingenævnet

10.000 kr.

  • Konsultation, vejledning, og advokatrådgivning
  • Gennemgang af myndighedsafgørelse
  • Tilgængelighed ved spørgmål
  • Oprettelse af sagsbestillings-id
  • Indgivelse af klage til Udlændingenævnet
  • Advokatbistand ved partshøring
  • Løbende opfølgning frem til sagens afslutning
  • Bistand ved ansøgning af tilbagerejsetilladelse
  • Udarbejdelse af partsindlæg
  • Anmodning om at klagen tillægges opsættende virkning
Kom i gang

Hos Globe Advokater gør vi en forskel for vores klienter

Tillid

Som klientens betroede rådgiver indtager advokater en helt særlig rolle i samfundet. Vi hjælper mennesker i væsentlige, svære og følsomme situationer. Reglerne og kravene på udlændingeområdet kan være komplicerede at forstå. Komplekse og uforståelige regler kræver specialiseret advokatrådgivning.

Service

Som et mindre advokatkontor vægter vi at tilbyde vores klienter specialistviden, nærvær og tilgængelighed. Vores rådgivning bygger på den højeste grad af faglighed. Har du behov for en snak mere, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er tilgængelige. Det er uforpligtende og gratis at henvende sig.

Erfaring

Vi kender udlændingeretten både i detaljen og i dybden. Vi har over 20 års praktisk erfaring i håndtering af udlændingeretlige sager. Vi har arbejdet i samtlige relevante kontorer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette gør os til et af de fagligt stærkeste advokatfirmaer inden for vores fagområde.

Start en sag op i dag

Kontakt

Vil du høre mere?

Få kontakt til en af vores advokater, som kan hjælpe dig videre i din sag.

Adresse

Bredgade 58A, 1

1260 København K

Kontakt

T: 31410797

E: info@globeadvokater.dk

CVR: 43999648

© 2024 Globe Advokater

RING DIREKTE NU